Zámeček Lány
Pronájem zámečku pro Vaše akce a setkání
+420  734 639 339
zamecek.lany@gmail.com

Myslivost


Zámeček Lány

Lesy, louky, velké množství zvěře.. Prostě ráj pro myslivce.


Zámeček Lány byl historicky zejména zámečkem lovecký. Tato nedílná část historie zámečku muže být také součástí možných aktivit spojených s pobytem či návštěvou u nás.

Ve spolupráci s místními mysliveckými spolky, a správou lesů ČR, nabízíme možnost uspořádání honu, který můžeme spojit také se zvěřinovými hody v našem penzionů Stroodel.

Zámeček Lány - Myslivost


Zámeček Lány