Zámeček Lány
Pronájem zámečku pro Vaše akce a setkání
+420  734 639 339
zamecek.lany@gmail.com

Historie zámečku Lány


Zámeček Lány

V minulosti to byl lovecký zámeček. Nechal ho postavit v letech 1810-1812 kníže Jan I. z Lichtenštejna a jeho realizací byl pověřen Josef Hardtmuth.


V 60. letech 19. století pak okolo zámku vznikla obora, ve které Lichtenštejnové chovali jeleny a daňky. Po roce 1945 se zámek ocitl v hraničním pásmu se zákazem vstupu a byl zpustošen armádou.

Jedná se patrovou budovu vystavěnou v duchu empíru na půdorysu obdélníka. Jednoduché střízlivé výzdobě vévodí půlkruhový pavilon s pilíři na jihozápadní straně.

Jedná se o bývalý lovecký revír Lichtenštejnů a v současné době jsou v oboře chováni zejména jeleni a daňci. Obora byla zřízena v šedesátých letech minulého století. Dnes jsou stavy zvěře v této oboře systematicky omezovány, neboť zvěř páchala velké škody na porostu a znemožňovala přirozenou obnovu porostů v lužních lesích.

Zámeček Lány - HistorieZámeček Lány